Ewa Korczyńska-Pabjan

O mnie

Nazywam się Ewa Korczyńska – Pabjan.

Jestem psychologiem, psychoterapeutą dzieci, młodzieży i dorosłych, socjoterapeutą i seksuologiem.

Posiadam uprawnienia pedagogiczne niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jako psychoterapeuta pracuję od 2002 r.

Jestem absolwentką:

  • Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, akredytowanej  przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego,
  • Socjoterapii Dzieci i Młodzieży, Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego,
  • Psychoterapii Grupowej i Psychoterapii Krótkoterminowej w ujęciu Psychodynamicznym, Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego,
  • Psychoanalitycznej Terapii Rodzin, Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego,
  • Analizy Relacji Matka – Dziecko, Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego,
  • Seksuologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kwalifikacje

Uzyskałam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, terapii par, terapii rodzinnej, socjoterapii oraz diagnozy i terapii problemów seksuologicznych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.


Współpracuję z placówkami, instytucjami oraz fundacjami działającymi na rzecz zdrowia psychicznego oraz wspierania dzieci i rodziny; pełnię funkcję biegłej przy Sądach Okręgowych w Krakowie i Kielcach (V kadencja).


Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków.


Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w grupach seminaryjno – superwizyjnych, szkoleniach  konferencjach naukowych.


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i licznym szkoleniom podnoszącym kwalifikacje zawodowe dostosowuję formy pracy do indywidualnych problemów pacjenta.
Zajmuję się takimi trudnościami jak: obniżony i/lub zmieniony nastrój, zaburzenia snu, dolegliwości określane przez lekarzy jako psychosomatyczne (problemy fizyczne o niejasnej przyczynie), zaburzenia jedzenia, kryzysy w relacjach partnerskich i rodzinnych, objawy depresyjne i lęki. Poddaję swoją pracę superwizji.


Ponadto udzielam konsultacji seksuologicznych dotyczących dzieci i młodzieży.
W swojej pracy kieruję się zasadami:

Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty
Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Metoda leczenia

O psychoterapii psychodynamicznej

Podstawowe założenia psychoterapii psychodynamicznej wywodzą się wprost z teorii psychoanalitycznej i określają sposób rozumienia natury człowieka, natury jego zaburzeń.

W podejściu tym podkreśla się rolę nieświadomości i wczesnych doświadczeń życiowych w powstaniu obecnych trudności.
Za podstawowy czynnik leczący uważa się „wgląd”, czyli uświadomienie ukrytych motywów, pragnień oraz mechanizmów będących przyczyną problemów pacjenta.
Psychoterapia psychodynamiczna stawia sobie za cel uzyskanie głębokich i trwałych zmian struktury osobowości.

Dzięki terapii możliwe staje się podjęcie na nowo przerwanego procesu dojrzewania i integracji osobowości, rozumienie siebie i tego, co leży u źródeł objawów.

Spotkania terapeutyczne w konwencji psychodynamicznej odbywają się zazwyczaj raz, rzadziej dwa razy w tygodniu, trwają 50 minut.