Konsultacja psychologiczna

To forma kontaktu obejmująca jedną lub, w miarę potrzeb, kilka sesji w trakcie których pacjent zgłasza swoje problemy (trudności, dolegliwości).

Wspólna rozmowa z psychoterapeutą ma na celu ustalenie jakiego rodzaju pomocy potrzebuje zgłaszająca się osoba. W trakcie konsultacji ustalane są sposoby uczestniczenia w psychoterapii czy innej formie pomocy oraz cele, których ma ona dotyczyć.

Psychoterapia indywidualna

Oferowana przeze mnie psychoterapia indywidualna opiera się na indywidualnych spotkaniach pacjenta z terapeutą. Mają one na celu poprawę jakości życia oraz samopoczucia pacjenta dzięki dokonaniu trwałych zmian w jego dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Sesja terapeutyczna odbywa się zwykle raz-dwa razy w tygodniu, o stałej porze i zajmuje 50 min.

Długość trwania procesu terapeutycznego to sprawa indywidualna i w dużej mierze zależna od źródeł problemu, jakie dotykają pacjenta a także jego personalnych zapotrzebowań oraz od obopólnych ustaleń miedzy nim a terapeutą.

Terapia par

Psychodynamiczna terapia par pomaga partnerom w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących podłoże nieprawidłowych interakcji, a także w dzieleniu się nimi.

Może się tak zdarzyć, że zaproponuję partnerom/małżonkom podjęcie terapii indywidualnej – każda osoba z innym terapeutą.

Ma ona na celu wzmocnienie ego poszczególnych osób w związku, uświadomienie istoty konfliktów wewnętrznych, które rzutują na wzajemną relacje oraz zrozumienie źródeł obecnego zachowania każdego z partnerów/małżonków w kontekście historii życia i rozwoju osobowości każdego z nich. Staje się to podstawą do rozwiązania trudności w związku przez samych partnerów/małżonków.

Interwencja w kryzysie

Forma spotkania której celem jest przywrócenie u pacjenta zdolności do samodzielnego pokonania lub złagodzenia objawów reakcji stresowej, zapobieżenie przejścia kryzysu w stan ostry lub chroniczny.

Kryzys ma miejsce wtedy gdy w wyniku zdarzenia losowego lub nowej sytuacji życiowej, człowieka ogarnia nadmierny stres, czyniąc go niezdolnym do prawidłowego funkcjonowania. Może przejawiać się dużym napięciem emocjonalnym, poczuciem bezradności, uczuciem przerażenia, rozpaczy lub wrogości, obawą przed utratą kontroli.